Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Missie

Leer kinderen doen wat ze zelf kunnen doen.

Visie

Op CB de Bron werken we als volgt:

  • We werken samen aan een veilige werk- en leeromgeving, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en houden ons aan afspraken.
  • Er heerst een pedagogisch klimaat waarvan veiligheid de basis is. Iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd.
  • Het team werkt professioneel en doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen. We maken daarbij gebruik van ieders talenten. De kinderen worden positief benaderd. De schooldag bevat zowel momenten van inspanning als ontspanning.
  • In onze professionele communicatie geven wij vertrouwen, zijn wij eerlijk, respectvol en duidelijk.
  • We handelen vanuit het christelijk geloof. 

De Bron is een christelijke school. We geven handen en voeten  aan normen en waarden. De grondslag van dit alles vinden we in de Bijbel. We hebben ook een onderwijskundige identiteit. We zijn een Daltonschool. Dalton kent een aantal belangrijke uitgangspunten:

1. Vrijheid/verantwoordelijkheid/vertrouwen

Parkhurst: Freedom and responsibility together perform the miracle. 
Vrijheid en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Kinderen zijn vrij om te kiezen, maar er zijn grenzen omdat er anderen om hen heen zijn. Daarom is een kind verantwoordelijk voor wat hij kiest en zal rekening moeten houden met de ander. Hij is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn eigen keus en voor de ander.

2. Zelfstandigheid

Parkhurst: Experience is the best and indeed the only real teacher.
We stimuleren kinderen om problemen, vraagstukken zelf op te lossen, werk zelf te plannen en af te kleuren. Ook leren we kinderen zelf hun werk nakijken, materialen zelf pakken en opruimen.

3. Samenwerken

Parkhurst: The school functions as a social community.
Kinderen kunnen niet zonder anderen. Ze hebben elkaar nodig voor hun ontwikkeling. Ze leren van elkaar en door elkaar. Elk kind functioneert als lid van de groep, waarvoor hij medeverantwoordelijk is. Samenwerken met anderen vergemakkelijkt en verbetert het vergaren van kennis. Bij samenwerken leren de kinderen sociale vaardigheden en ze leren reflecteren op hun eigen werk en gedrag en dat van anderen. Ze leren omgaan met successen en teleurstellingen van zichzelf en anderen.

4. Effectiviteit en doelmatigheid

Parkhurst: Efficiency measure a simple and economic re-organization of the school.
We gaan efficiënt om met menskracht, tijd en middelen. Dat doen we onder andere door kinderen met een duidelijke opdracht of taak te laten werken. Dat kan een taak op eigen niveau zijn of een taak die qua hoeveelheid is aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Kinderen weten wat ze moeten doen, welke instructie ze kunnen verwachten, welke materialen ze nodig hebben, wanneer iets klaar moet zijn enz.

5.Reflectie 

Parkhurst: I would be the first to hear welcome criticism.
Ook kinderen wordt aangeleerd om te reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Bijvoorbeeld voordat een kind met de taak begint: hoe ga je dit doen of aanpakken? Tijdens het werk: hoe gaat het? Lukt het? Hoe kan dat? En achteraf: wat ging goed, hoe heb je dat gedaan? Reflectie houdt het goede in stand en draagt bij aan de verbetering en vooruitgang. Er wordt van geleerd!