Anglia

Op CB de Bron neemt een aantal kinderen deel aan het traject Anglia, een traject waarbij je op een behoorlijk pittig niveau met Engels bezig bent. Juf Hanneke begeleidt de kinderen die met dit onderwerp aan de slag zijn.

 


Anglia is een Europees netwerk dat als doel heeft; de Engelse taal stimuleren. Er zijn in Nederland basisscholen, scholen voor voorgezet onderwijs en ROC ’s die werken met Anglia. Anglia biedt ook erkende examens aan en is gekoppeld aan het Common European Framework waardoor de examens internationaal erkend worden. Deze examens kennen 14 niveaus. Van ‘first step level’ (beginnersniveau) tot ‘proficiency level’ (toelating tot Engelse universiteiten) . De leerlingen in de bovenbouw (en soms middenbouw) werken voornamelijk op first step- junior-  primary-  en preliminary level.

Wij hebben besloten om Anglia te gebruiken als plus aanbod voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het standaard aanbod. Door het werken met Anglia wordt hen een extra uitdaging geboden. Tevens is Anglia een mooie voorbereiding op (nog) meer Engels in het VO.

Juf Hanneke Skelly is native speaker en begeleidt de leerlingen bij Anglia. Iedere donderdagochtend is er een “Anglia-uurtje”.