Bronnieuws

                         
               BRONNIEUWS

         23 juni 2017

 

 

* Trefwoord
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job * Zendingsgeld
Het zendingsgeld van deze week is 16,40* Kalender
 

ma.av.

26 juni

Evaluatie klassenouder om 19.30u

di.

27 juni

Alle groepen kunnen vanaf 9.15 u in school/het plein terecht i.v.m. een protestactie (zie aparte brief/uitleg daarover)

di.

27 juni

Schoolreis groepen 1 en 2

do.

29 juni

Schoolreis groepen 3-7

vr.

30 juni

Sportdag gr. 5-8 om 14.15 vrij

ma.

3 juli

Groep 8 vrij

di.-vr.

4-7 juli

Schoolkamp groep 8

ma.

10 juli

Uitreiking certificaten Anglia-examen


 
* Eindtijd sportdag 30 juni gewijzigd!
Per abuis is er eerder een foute eindtijd voor de sportdag doorgegeven. De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 duurt tot 14.15 uur. Kinderen nemen dus gewoon brood en drinken mee.


 
* Kindcentrum
Afgelopen week is er een vergadering geweest met de oudercommissies, de activiteitencommissie en de MR. Er is aan deze groep ouders om input gevraagd voor het uitbouwen van ons kindcentrum. Het was een bijzonder nuttige bijeenkomst. Na de zomervakantie krijgt dit een vervolg.


 
* Luizencontrole stoppen?
Het lukt Malinda Poelman bijna niet meer om een goede luizenbrigade te maken. Er is maar een kleine groep ouders die dit kan/wil. We overwegen daarom om vanaf de zomervakantie te stoppen. Wel jammer, want tot nu toe lukte het ons om de luizen goed uit te bannen. Maar wie weet melden zich toch nog een aantal ouders. We hebben ook behoefte aan 2 ouders die tijdens de controle de administratie doen: dus ook op die manier kun je er aan mee werken!


 
* Groepsbezetting volgend schooljaar
We kunnen op dit moment helaas nog niet vertellen welke juf of meester welke groep gaat doen. Dit heeft te maken met het feit, dat wij onderdeel vormen van Viviani. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om vrijwillig te 'verkassen'. In ons geval houdt het in, dat we er nieuwe collega's bij krijgen (van andere scholen) en dat een paar collega's van ons hebben aangegeven wel eens een overstap te willen maken. Zodra dit alles rond in horen de kinderen (en u!) uiteraard z.s.m. meer. (dat zal in elk geval nog voor de zomervakantie zijn)


 
* Ouders vragen voor pleinwacht
Met ingang van volgend schooljaar willen we (naast teamleden) nog meer 'ogen op het plein'. Daarom zijn er vanuit school een aantal ouders gevraagd of zij eventueel bereid zijn om te helpen. Binnenkort is er met hen overleg over wat er verwacht wordt en wat de regels zijn. Natuurlijk blijven teamleden tijdens de pauzes altijd eindverantwoordelijk.


 
* Huiswerkservice: wie wil?
U heeft afgelopen week een opgave formulier voor huiswerkservice meegekregen. Mocht u voor uw kind daarvoor belangstelling hebben: reageert u dan z.s.m.? (we moeten nl minstens 8 kinderen hebben om dit te kunnen laten doorgaan en om het betaalbaar te houden!) Dit geldt dus ook voor (toekomstige!) Brugklassers!


 
* Staken di 27 juni
U heeft een aparte brief ontvangen, waarin wordt uitgelegd, wat voor grote problemen er zijn binnen (de toekomst van) het onderwijs. We vertrouwen er op dat u via www.pofront.nl ook uw mening kenbaar wilt maken!

----------------------------------------------------------------------------------

* Kleutergroepen:
Welkom op school; Bram Schutten, Aron Setz en Rochelle Bril. Veel plezier op de Bron!
In groep 2 is vanaf deze week, tot de zomervakantie juf Stieneke aan het werk.
Komende dinsdag, 27 juni, gaan wij op schoolreis naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. Alle kleuters hebben een informatiebrief meegekregen.


* Groep 3:
Wij zijn begonnen met het vlinderproject. Volgende week maandag gaan we het vlinder-ontdekpad doen op school.
Met rekenen beginnen we in het laatste blok! Blok 12
Met het stipboek zijn we ook aangekomen in de laatste kern.
Volgende week vrijdag lezen we voor het laatst met hulp van ouders. Bedankt voor jullie inzet!!
Donderdag 29 juni gaan we op schoolreisje . De kinderen hebben vrijdag een uitnodiging meegekregen.


* Groep 4:
Volgende week donderdag gaan de kinderen op schoolreis. We hopen op mooi weer. De brief met informatie is vrijdag meegegeven naar huis.
We ronden volgende week de laatste toetsen van Cito af.
Ouders die wij graag zelf nog willen spreken krijgen een uitnodiging voor een tienminutengesprek. Als u zelf graag een gesprek wilt aanvragen kan dat natuurlijk ook.
Deze week beginnen we met het vlinderproject. In de school staat al een tafel met informatie over vlinders en de kinderen hebben al een vlinder mogen vrij laten die uit een cocon was gekomen.
Kijkt u nog even of u nog een rapport thuis heeft?
Twee weken geleden was er een paard bij ons op school. Floor heeft een presentatie daarover gegeven. De kinderen vonden het erg leuk. Zie de foto.
* Groep 5:
Het huiswerk van nieuwsbegrip staat weer klaar. Het is de bedoeling dat de leerlingen de opdrachten van nieuwsbegrip andere tekstsoort en van woordenschat thuis of op school maken.( dit keer met als onderwerp het EK van het vrouwenvoetbal). Helaas zijn er nog steeds kinderen die het zowel thuis als op school vergeten te maken. Het rekenblad met de redactie sommen is ook weer mee gegeven. Dit blad moeten ze voor woensdag 5 juli inleveren.
Donderdag gaan we op schoolreisje. De brief is al mee gegeven. Nogmaals het verzoek om de kinderen GEEN geld mee te geven. Vrijdag hebben we een sportdag. Deze zal tot ongeveer 14.15 uur duren.
Ik mis nog 5 rapporten. Graag deze zo snel mogelijk inleveren. Alvast bedankt.


* Groep 5-6:
Met beide groepen zijn we topografie aan het oefenen. Het is in de weektaak gepland, maar de kinderen kunnen thuis ook oefenen via de website www.topografie-nederland.nl. Ze weten zelf welke les aan de beurt is. Als ze voldoende geoefend hebben, dan kunnen ze zelf aangeven wanneer ze de toets gaan doen. Dat kan op iedere dag van de weektaak, uiterlijk op de dinsdag.
De eerste ronde is prima verlopen.* Groep 6
Volgende week een wat bijzonder weekje. Natuurlijk de schoolreis die plaatsvindt. Daarvoor komt informatie mee d.m.v. een brief die U als het goed is heeft ontvangen.
De Cito toetsperiode is nog niet helemaal afgelopen. Daarmee gaan we door. We beginnen aan het laatste blok rekenen. We werken hard aan de laatste loodjes. 
Nog niet elke leerling heeft zijn of haar presentatie en of boekbespreking gedaan. Let op: wie dat niet afheeft voor het rapport wordt gemaakt krijgt een onvoldoende. Er is tijd genoeg geweest ( en gelegenheid voldoende om er aan te werken, ook op school!)


* Groep 7:
Volgende week donderdag is het dan zo ver. We gaan op schoolreis! Dit jaar gaat groep 7 naar het Outdoor Grolloo Klimpark. De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen. We zullen de hele dag daar buiten zijn dus is het verstandig om 's avonds uw kind te controleren op teken.* Groep 8
De kampbrief is meegegeven, evenals een brief met een voorstel voor het wijzigen van de afscheidsavond. Volgende week gaan we aandacht besteden aan het eiland, de bonte avond en het afscheidsboek. De datum voor het opvoeren van de musical voor broertjes, zusjes, opa's en oma's staat nog niet vast. Dat leest u volgende week in Bronnieuws. 
Woensdag 28 juni a.s. wordt er een groepsfoto gemaakt.
Donderdag 29 juni is het EHBO-examen en 's ochtends hebben we een gastles over sexuele weerbaarheid. Vrijdag 30 juni Sportdag.


----------------------------------------------------------------------------------

Peutergroep Peuterplein
We werken nog steeds over het thema "van ei tot vlinder". We lezen voor uit het boek "Rupsje Nooitgenoeg". We praten over grote en kleine eieren, en kijken buiten of er ook vlinders vliegen.
In week 26 stoppen we met de boekenuitleen.
Nu het telkens mooi weer is spelen we veel buiten. Misschien is het handig als u uw peuter een petje meegeeft, en wij gaan er vanuit dat uw peuter ingesmeerd is met zonnebrandcrème.