DaltonCB de Bron is een daltonschool. Wat dat inhoudt kunt u in via de link
te weten komen:

 

Dalton beleidsplan 15-16

Dalton-werkboek


CB de Bron heeft als daltonschool ook een leerlingenraad.  Informatie van deze raad

vindt u op http://cbs-debron.nl/leerlingenraad/

 

Van de Daltondag in 2016 is een presentatie gemaakt. Die is hier te bekijken.