Leerlingenzorg en SchoolOndersteuningsProfiel

Elke school is verplicht in het kader van de regelingen rondom Pasend Onderwijs in de vorm van een ondersteuningsprofiel aan te geven hoe de leerlingzorg vorm en inhoud krijgt. Via de onderstaande link kunt u bekijken hoe het profiel van CB de Bron er uit ziet:

SchoolOndersteuingsProfiel