Schoolgids+

Bij de jaarlijkse schoolgids horen ook een aantal documenten/bijlagen. Om de schoolgids leesbaar te houden staan alle bijlagen apart vermeld op de website.. Mocht u meer over een of ander willen inzien, dan kan dat via de diverse links hieronder.

 

Viviani-MR-reglement Uitstroom
Pestprotocol Mediaprotocol
Protocol overgang gr. 3 - 8 Protocol beoordelingsblad groep 2
Schoolondersteuningsprofiel Protocol toedienen medicijn
Schorsing & Verwijdering