Schooltijden

Continurooster in onze school

In onze school werken we volgens een continurooster. Vanaf 8.00 uur mogen de kinderen naar binnen. De juf of meester is dan in het lokaal aanwezig.  Ze mogen ook nog even op het plein blijven spelen.
De lessen beginnen om 8.15 uur en duren tot 14.15 uur. Op woensdag is er les van 8.15 uur tot 12.00 uur. De kinderen blijven in school en eten met hun eigen juf of meester. Ze nemen hun eigen eten en drinken mee. Als het nodig is kan dit worden bewaard in een koelkast in school. We gaan er van uit, dat u uw kind(eren) gezond eten en drinken meegeeft. Ook fruit is natuurlijk prima voor de morgenpauze.
Er is in ons eigen schoolgebouw voor- en naschoolse opvang via Duimelot (tel 552313) mogelijk (deze opvang is voor rekening van de ouders).
Samengevat: schooltijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.15-14.15 u en op woensdag van 8.15 – 12.00 u. Kleuters zijn op vrijdag vrij .
Groep 3 gaat op vrijdag tot 11.45 uur naar school.