Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

In de voorschool en de kleuterbouw volgen we de ontwikkeling van de kinderen door ze regelmatig en systematisch te observeren, zodat we weten wat een kind beheerst en waar we hulp en begeleiding moeten bieden. We gebruiken ook toetsen om de ontwikkeling te volgen.

We werken met het administratiesysteem ParnasSys. Op de kinderkaarten schrijven we de gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid, belangrijke gebeurtenissen en gesprekken met ouders. Zo hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

We gebruiken de toetsen van Cito, methodetoetsen en vragenlijsten (KiVa) om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom. Bij aanmelding wordt volgens de wet passend onderwijs van ouders verwacht dat ze de school alle informatie over hun kind geven, die de school nodig heeft om aan de onderwijsbehoefte van hun kind tegemoet te komen. Ouders krijgen van ons een vragenlijst en verstrekken gegevens die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte. De school maakt vervolgens een inschatting of een kind toelaatbaar is en of het de noodzakelijke zorg kan leveren. Hoewel we het als onze taak zien om in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

Ons Schoolondersteuningsprofiel