Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies

De activiteitencommissie (AC) verricht in overleg met het team en onder verantwoordelijkheid van de directeur veel werk voor de school. Het gaat hierbij onder andere om ondersteuning bij verschillende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Pasen, aankleding van de school en het schoolplein.

Omdat wij in het bezit zijn van het Drents VerkeersVeiligheidsLabel, hebben op dit moment 3 ouders de taak van verkeersouder op zich genomen. Zij houden goed in de gaten of we aan de eisen voor het behouden van dit certificaat blijven voldoen.

Elke groep heeft een (of twee) klassenouder(s). Op verzoek van de leerkracht helpt deze ouder bij activiteiten op school, zoals een creatieve middag, een excursie of een feest.