Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerplicht en verlof

Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. We melden verzuim aan de leerplichtambtenaar.

Kijk voor meer informatie in: 

Leerplichtinformatie
Schema ziekteverzuim / protocol


Vanaf 5 jaar behoren ouders er voor te zorgen dat hun kind basisonderwijs volgt.

Kinderen zijn vanaf die leeftijd leerplichtig.

In onze basisschool zijn kinderen van harte welkom vanaf 4 jaar.  Het is voor hun ontwikkeling goed, dat kinderen dan alvast kunnen wennen aan een vast patroon van 'het naar schoolgaan'. Ook komen ze in contact met andere kinderen. Ze mogen de dag na hun 4e verjaardag instromen. Kinderen die in december jarig zijn, mogen na de kerstvakantie naar school. Kinderen die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, zijn na de zomervakantie welkom.

De school moet zich aan de leerplichtwet te houden: dat betekent dat ouders zich aan schoolvakanties behoren te houden. In geval van bijzondere omstandigheden, willen we dat ouders tijdig contact met de directeur opnemen.