Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Christelijke identiteit

Ieder kind mag zijn wie hij is. Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Jezelf zijn, of leren jezelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en begrip in de omgang met anderen.
Viviani werkt vanuit een open christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar en voelbaar in onze scholen en in de omgang met elkaar. Dat vormt onze bijzondere verbinding. Door samen leren en leven willen we het beste onderwijs bieden aan onze kinderen, passend bij hun ontwikkeling in een veilige omgeving.

We gaan uit van een open en respectvolle omgang met elkaar, omdat ieder mens waardevol is. Ieder mens is uniek en mag uniek zijn. Dit geldt voor iedereen die bij de school betrokken is; kinderen, ouders en personeel.

Kinderen mogen zich elke dag welkom voelen. Daarom beginnen we op vrijwel alle scholen iedere schooldag met een dagopening waar de wereld van de Bijbelverhalen en de belevingswereld van het kind- in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving samenkomen.

Niet alleen de kwaliteit van het leren staat voorop op de Viviani scholen, kinderen leren ook te accepteren dat iemand anders is of anders denkt. Omgaan met verschillen, samenwerken en belangstelling tonen voor de ander, passen hier ook bij.

'de Bron' is een christelijke school. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan het bijbrengen van normen en waarden. Met andere woorden: wat doe je  wel? en:  wat hoort niet? Hoe ga je met elkaar om?

Wij vinden het belangrijk om dat aan kinderen duidelijk te maken. Wij hebben respect voor kinderen en ouders. We verwachten van hen hetzelfde ten opzichte van elkaar en ten opzichte van ons. Pesten accepteren wij daarom niet!

We halen onze normen en waarden uit de Bijbel. Daarin staan de leefregels duidelijk samengevat in de tien leefregels.
Elke dag wordt begonnen met een dagopening: er wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal verteld. Kinderen praten met elkaar en met juf of meester over wat ze horen en er van vinden. Deze geloofsopvoeding hoort bij onze school.