Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Missie

Ruimte om te groeien.
 

Visie

 

Op CB de Bron werken we als volgt:

  • We werken samen aan een veilige werk- en leeromgeving, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en houden ons aan afspraken.
  • Er heerst een pedagogisch klimaat waarvan veiligheid de basis is. Iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd.
  • Het team werkt professioneel en doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen. We maken daarbij gebruik van ieders talenten. De kinderen worden positief benaderd. De schooldag bevat zowel momenten van inspanning als ontspanning.
  • In onze professionele communicatie geven wij vertrouwen, zijn wij eerlijk, respectvol en duidelijk.
  • We handelen vanuit het christelijk geloof. 

De Bron is een christelijke school. We geven handen en voeten  aan normen en waarden. De grondslag van dit alles vinden we in de Bijbel.