Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Privacy

We leven in tijden van grote veranderingen in onze wereld. Die veranderingen gaan ook onze leerlingen niet voorbij. Van jongsaf aan raken kinderen vertrouwd met toenemende digitalisering, die gaat zorgen voor een samenleving die we ons deels nog niet voor kunnen stellen. Informatie is ‘vloeibaar’ geworden en steeds gemakkelijker beschikbaar. Allerhande apparatuur doet zijn intrede in ons leven.

Binnen onze stichting zijn we ons bewust van deze ontwikkeling, en het effect daarvan op wat we onze leerlingen mee moeten geven. Daarom is digitalisering ook in ons onderwijs in toenemende mate aanwezig. Wij gebruiken software van diverse uitgevers bij het inhoud geven aan ons onderwijs. We kiezen er ook bewust voor die software te gebruiken, vanuit de overtuiging dat we leerlingen daarmee verder kunnen brengen.
Daarnaast hebben we ook de keuze gemaakt voor gemakkelijk toegankelijke apparatuur, namelijk voor onze leerlingen . Om van deze apparatuur gebruik te kunnen maken werken de leerlingen met eigen accounts.

Maar ook: persoonsgegevens zijn iets om zuinig op te zijn. Ze worden aan onze scholen en medewerkers toevertrouwd, en zijn het aan ouders, leerlingen en medewerkers verplicht er verstandig mee om te gaan. 
Onze uitgangspunten bij de keuze van hard- en software zijn per definitie:

·        - zijn de leerlingen goed beschermd?

·        -  wisselen we niet meer gegevens uit dan strikt noodzakelijk?

·         - hebben we daarvoor goede overeenkomsten?

Privacy zal in de komende jaren steeds een belangrijk onderwerp zijn. Daarom werken we waar mogelijk ook aan anonimisering van leerlinggegevens voor externe leveranciers.

U kunt op onze website de Viviani-privacyverklaring vinden (https://www.viviani.nl/Ouders/Privacy). Verder publiceren alle scholen ook een overzicht van de digitale leermaterialen.

Media
  • AVG.png