Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuurlijke organisatie

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Toezicht op goed bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen met elk eigen specifieke deskundigheden.

Onder leiding van het bestuur ontwikkelen beleidsmedewerkers op het bestuursbureau het stichtingsbeleid voor de aandachtsgebieden personeel, onderwijs, financiën, huisvesting/facilitair en zorgplicht.
Ook het secretariaat, de zorgmedewerkers en de stafdienst ICT zijn gehuisvest in het bestuursbureau.

De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op de scholen. Zij vergaderen regelmatig op het bestuursbureau om met het bestuur afspraken te maken over uitvoering en ontwikkeling van beleid.

Media
  • bestuur.png