Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschap

Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de stichting en de scholen.

De medezeggenschap is geregeld via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daar komen alle beleidszaken en informatie die voor een meerderheid van de scholen gelden aan de orde. De GMR heeft tien leden, vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De bevoegdheden zijn geregeld in een reglement en een statuut.

Verder heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school bespreekt en beïnvloedt.

Media
  • mr.png