Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

 

In deze schoolgids staat alle informatie over schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen. Actuele zaken staan in onze nieuwsbrief die wekelijks uitkomt. Daarnaast verwijzen we voor meer informatie naar onze website: www.cbs-debron.nl. Zo houden we u goed op de hoogte. Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen. Belangstellende ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

 

Ieder kind is uniek. Kinderen verschillen in karakter, aanleg, tempo, levensovertuiging en afkomst.

Daar houden we rekening mee. Op onze christelijke school werken we aan verbondenheid tussen kinderen onderling. Ze mogen zich ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste kinderen, met besef van verantwoordelijkheid. Zij kunnen op verschillende manieren presentaties geven en ze helpen en ondersteunen elkaar. Ze maken zich de leerstof eigen en kunnen die informatie toepassen in projecten. Elk kind leert gestructureerd en op zijn of haar eigen manier, de vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool de volgende stap te kunnen zetten.

 

Ons team werkt hard om het onderwijs op een hoog niveau te houden. Vanuit onze waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat en zijn we erop gericht het optimaal mogelijke uit kinderen te halen. Om kinderen op deze manier te kunnen begeleiden, is de school voortdurend in beweging. We volgen nieuwe ontwikkelingen en voeren die in. We blijven daar wel kritisch in, want niet elke vernieuwing is een verbetering.

Wij wensen u én uw kind(eren) een fijne, leerzame en inspirerende tijd in kindcentrum c.b. ’de Bron’!

 

Namens het team,

Marriët Bakker
Bert Scheper

               directeuren
 

In deze gids leest u vaak ‘ouders’. Uiteraard bedoelen we hiermee ouder(s)/verzorger(s).
De schoolgids stellen we beschikbaar op onze website. De medezeggenschapsraad (MR) verleent zijn instemming aan deze schoolgids.