Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.2 - Christelijke grondslag

Onze school is een christelijke basisschool. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel.
We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid.

De christelijke grondslag is verbonden met de pedagogische en didactische identiteit van de school. We maken de christelijke grondslag concreet in de manier waarop we met elkaar omgaan: een open en positieve houding naar kinderen, ouders en collega’s. We verwachten van ouders dat zij de christelijke grondslag en de manier waarop we dit vormgeven respecteren. Drie waarden staan hierbij centraal vanuit onze grondslag: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

De Bijbelverhalen vormen samen met de drie waarden de basis waaruit kinderen keuzes kunnen maken, ook als het gaat om de invulling van geloof in hun volwassen leven.

Media
  • identiteit.jpg