Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Indeling en samenstelling groepen

We organiseren het onderwijs zoveel mogelijk in jaarklassen. In onze school zijn ook combinatiegroepen. De kinderen worden naar leeftijd geplaatst in groepen. Dit sluit goed aan bij de manier waarop wij de kinderen in hun ontwikkeling begeleiden. Om tegemoet te komen aan de verschillen in ontwikkeling- en prestatieniveau, reserveren we binnen de jaargroepen tijd en ruimte voor individuele begeleiding of begeleiding van groepjes leerlingen. We leren kinderen zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, zelfredzaamheid en samenwerken. We geven effectieve instructie, letten op de inrichting van het lokaal en maken goede afspraken binnen de groep. De leerkrachten stellen in overleg met de directie de groepen samen. Dit geldt ook voor wijzigingen in de groepssamenstellingen. Ouders hebben hierin geen inspraak. Uiterlijk in de laatste week voor de zomervakantie maken we de groepsindeling en de daarbij horende leerkracht bekend. Voor de zomervakantie is er een kennismaking met de nieuwe leerkracht. Direct na de vakantie is er in elke groep een informatieavond.