Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Methodes

Methodes

In de wet op Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen aangeboden moeten krijgen. Bij elk vak zijn kerndoelen en referentiekaders aangegeven. Wij werken met de volgende methodes:

 

Godsdienstige vorming/ burgerschapsvorming

Trefwoord

 

Voorbereidend taal/rekenen/lezen/ ontwikkelen van begrippen

Beredeneerd aanbod m.b.v. thema’s

Rekenen/wiskunde

 

       Wereld in Getallen 5

 

Taal

 

Taal Actief 4

 

Spelling

 

Taal Actief 4

 

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen  (versie KIM)

Begrijpend lezen

 

Nieuwsbegrip XL

 

Voortgezet technisch lezen

Beredeneerd aanbod

Schrijven

 

Pennenstreken

Bewegingsonderwijs

Bewegingslessen basisonderwijs deel 1 en 2

Engels

Groove me

Verkeer 

Wijzer door het verkeer

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

        Blink

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

kiva
Rots & Water in groep 6 en 7

Muziek

 

Creatief

1,2,3 Zing

 
Laat maar zien