Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Mobiele telefoon

Het is niet toegestaan een mobiele telefoon in de klas te hebben, tenzij de leerkracht hier om vraagt in het kader van mediawijsheid en/of inzet van sociale media in de les.
Ouders behoren vooraf te overleggen met de leerkracht als hun kind om een bepaalde reden een telefoon mee moet nemen.

Media
  • mobilejte.jpg