Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het schoolteam: een lerende organisatie

U mag rekenen op een professioneel team, dat samen en op enthousiaste wijze werkt aan de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind(eren). Een goede planning en goede vormen van overleg zijn daarbij belangrijk. Elk jaar bespreekt het team uitgebreid wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We laten ons daarbij leiden door de behaalde resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals het inspectierapport of door ouders en leerlingen ingevulde enquêtes. Daarbij is de maatschappij en dus ook het onderwijs voortdurend in beweging. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor verbetertrajecten en maatschappelijke ontwikkelingen. Nascholing van teamleden hoort daar ook bij. Teamleden bezoeken regelmatig studiedagen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook teamleden die zich specialiseren op bepaalde vakgebieden, zoals taal/lezen, meer- en hoogbegaafdheid, gedrag, mediawijsheid en/of rekenen.

Media
  • Toets-rood.png