Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolontwikkeling

De schoolontwikkeling wordt om de vier jaar beschreven in het schoolplan. De jaarlijkse school-ontwikkeling staat omschreven in het schooljaarplan. Dit wordt met de medezeggenschapsraad gecommuniceerd.