Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Veiligheid op school

Sociale veiligheid

Naast het in het gezamenlijke Viviani Schoolondersteuningsprofiel genoemde veiligheidsbeleidsplan, wordt op de Bron met het KIVA-programma gewerkt.
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch klimaat en sociaal-emotionele ontwikkeling is en vanzelfsprekend onderdeel van het Daltononderwijs. Wij werken niet alleen aan het vergroten van de kennis maar ook aan  verantwoordelijkheidsgevoel, omgaan met elkaar, samenwerken en het oplossen van problemen. Wij streven naar het creëren van een pedagogisch klimaat, waar alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd worden. Hiervoor hebben wij school- en klassenregels opgesteld en gebruiken we het programma KIVA.

KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Kiva zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.
Binnen Kiva ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

Het meetinstrument van Kiva, de Kiva-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is Kiva het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat Kiva:

* het school- en leerklimaat sterk verbetert
* de leeropbrengsten verhoogt en de leerprestaties verbetert
* het welbevinden van de leerling verhoogt
* effectief is in het tegengaan van pesten en het oplossen daarvan
* depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert
* leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen

Klik om meer te weten op de onderstaande link:

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Media
  • KIVA.jpg