Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Anti pestcoördinator

 In onze school is één anti-pestcoördinator. Dit is Gea Staal.

 

De Wet Veiligheid op school (2015) verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid. Ze moeten zich inspannen om pesten tegen te gaan.

Scholen moeten:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid voeren.

  • Een aanspreekpunt hebben waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden.

  • Iemand hebben om het pestbeleid op school te coördineren.

  • De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen volgen zodat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

          Ons anti-pestprotocol is op school in te zien.