Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Anti pestcoördinator

 In onze school zijn twee anti-pestcoördinatoren. Dit zijn Gea Staal en Karin Schoemakers. 

 

De Wet Veiligheid op school (2015) verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid. Ze moeten zich inspannen om pesten tegen te gaan.

Scholen moeten:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid voeren.

  • Een aanspreekpunt hebben waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden.

  • Iemand hebben om het pestbeleid op school te coördineren.

  • De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen volgen zodat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.