Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatievoorziening

We hebben een website waar veel informatie op staat, waaronder deze schoolgids (inmiddels onder de titel Schoolwiki).
De wekelijkse nieuwsbrief bevat recent nieuws. Deze wordt op maandag op de website geplaatst en een link daarnaartoe wordt geplaatst in de Parro-app.
Leerkrachten gebruiken de schoolapp Parro om ouders om informatie te verstrekken over de groep of een persoonlijk bericht door te geven.

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een avond om ouders een beeld te geven van onze manier van werken. Op de informatieavond worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de groep. In groep 8 krijgen de ouders tijdens deze informatieavond uitgebreide informatie over de procedure die we volgen richting het voortgezet onderwijs. 

Alle ouders hebben de mogelijkheid om in te loggen op het ouderportaal. Op het ouderportaal hebben ouders onder andere inzage in de N.A.W.-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) en bepaalde gespreksnotities. Ook kunnen ouders de resultaten van de gemaakte BOOM LVS-toetsen bekijken. 

De kinderen krijgen twee keer per schooljaar een rapport mee. Gedurende het schooljaar hebben we drie geplande spreekavonden ingepland. Het eerste gesprek in het schooljaar is het zogenaamd omgekeerd oudergesprek, dat vlak na de informatieve ouderavond per groep wordt gehouden. In dit gesprek laat de leerkracht zich vooral door de ouders over de leerling informeren. In de andere twee gesprekken geeft de leerkracht de ontwikkeling van een kind weer, aan de hand van observaties, toetsresultaten en rapportages.