Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Burgerschapsvorming

We leveren onze bijdrage aan de vorming van actieve en sociale burgers in onze multiculturele samenleving. Vanuit onze christelijke grondslag zien wij onze school als oefenplaats voor het omgaan met jezelf en de ander, ongeacht je geloof en/of afkomst. Daarbij staan de drie waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal. Vanuit de methode Kiva werken we continu aan sociale en emotionele competenties.

Burgerschapsvorming is een structureel onderdeel van het programma. We staan uitgebreid stil bij onder andere Prinsjesdag, de Dag van de Rechten van het Kind, verkiezingen, Koningsdag, de nationale Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei.