Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

08.01 - Adressen

School

Kindcentrum c.b. ‘de Bron’
Ganzenroer 2
7833GH Nieuw-Amsterdam
T. 0591-551293
E: bron@viviani.nl
www.cbs-debron.nl

Voorschool:

06-28869680

BSO-Vivikids

06-82858361

Stichting Viviani

Stichting Viviani

Bezoekadres:
Waanderveld 34
7812HZ Emmen

Postadres:
Postbus 91
7800 AB Emmen
T: 0591-648207
E:
info@viviani.nl
https://www.viviani.nl

Onderwijsinspectie

T: 088-669 60 00
E:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

T: 06-12060863
E:info@swv2202.nl
www.swv2202.nl

Jeugdgezondheidszorg (CJG)

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via de website (centrumjeugdengezin.nl) of telefonisch 0800-8505050

Stichting GCBO, Landelijke geschillen en klachtencommissie bijzonder onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Ouders van Waarde

www.ouders.net/ouders

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
T: 0900 – 111 3 111

Vertrouwenspersoon Viviani

Jan Wibbens, bereikbaar via j.wibbens@wibbens.nl of tel. 088-2383260 en 06-53697150.

Informatie over onderwijs

Ouders met vragen over onderwijs kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst 5010, (www.-5010.nl)                                         T: 0800-5010

Scholen Voortgezet Onderwijs Emmen

Website: viviani.nl/voortgezet-onderwijs-emmen/

Advies en meldpunt Kindermishandeling Drenthe

T: 0592-378128 (Drenthe)
T: 0900-1231230 (Landelijk)